همه روزی چند بار گول میخورند

همه روزی چند بار گول میخورند

 

 

 

 

تمام قندهای توی دلم را اب کردم برای تو...

تویی که چایت را همیشه تلخ میخوری...!!!

 

کاش غم و غصه هم قیمتی داشت،

مجانی است لعنتی، همه می خورند ...

 

هم عاشقتم هم ازت متنفرم میانگین که بگیری میبینی برام مهم نیستی...!!!

 

میان این همه نوشته های مجازی

دلم برای طعم یک سطر دست خط واقعی تنگ شده ست..

آنهم از نوع صادقانه اش....

 

چه جالب

ناز را میکشیم

آه را میکشیم

انتظار را می کشیم

فریاد را می کشیم

درد را می کشیم

ولی بعد از اینهمه سال آنقدر نقاش خوبی نشده ایم

که بتوانیم

دست بکشیم!!!

 

 

دیــــگَر دِلواپَسَـــــــــــــــــــم نباش نامهــــــربانَم!

آنقدرضعیـــــــفَم کرده ای


سرما هَم مرا میخورَد!!!!!!

 

 

زنی را دیدم:

زاده شد تا دختر کســــــــــی باشد

بالید تا خواهر کســــــــــی باشد

ازدواج کرد تا زن کســــــــــی باشد

زاد تا مــــــــــادر کســــــــــی باشد

برای همه "کســـــــــی" بود و برای خود " هیچ کس ... !!!

 

 

یه شباهتی بین من و خدا هست..

من حرف های اونو گوش نمیدم ، اونم حرفای منو..

/ 1 نظر / 8 بازدید