دوستت دارم که...

 

node-1295451704.jpg

دوستت دارم که...
شعری از هرمان هسه (آلمانی)
دوستت دارم که...
چنین
دیوانه وار و نجوا کنان
شباهنگام به سوی تو آمدم
- که دوستت دارم -
و تا فراموشم نتوانی کرد
روانت را با خود بردم
با من است
روان تو
هم اکنون
برای من است
به تمامی
در خوشی ها
و
ناخوشی ها
و
هیچ فرشته ای
نخواهد توانست
تو را از
عشق سرکش و سوزان من
رهایی بخشد

/ 0 نظر / 8 بازدید