عروس

آپلود، آپلود عکس، آپلود فایل، آپلود سنتر، آپلود ست فا، آپلود سنتر ست فا، مرکز آپلود دائمی و رایگان عکس و فایل با پسوندهای مختلف

چرا...؟ به دنیا اومدم

چرا...؟نگاهم به نگاهت افتاد

چرا...؟عاشقت شدم

چرا...؟ دل بستت شدم

چرا...؟ دوبار جونمو ازخودم گرفتم

چرا...؟نزاشتن بمیرم زندبمون

چرا....؟

نمیدونم چرا...؟ نمیدونم چرا اومدی...رفتی  چرا...؟ازمحبت خالی شدی ذره ای پرنشدی منو له کردی زیر

غرورت هزاربار زدیو شکستی دلمو, زمین خوردم ولی باز ایستادم امشب نه عشق تحمل میکنه نه من

که انتظار ,سال ها کشیدم.

 

نفهمیدی عشق واقعی رو نفهمیدی زد شکستی دست پای عشق رو, هرکاری کردی به دوتامون کردی

این غرورت چه بلا ها آوردسرمن  ؛ سرمن عاشق صادق این دفعه هم فریبت دادن این دفعه هم منو فروختی

به چی فروختی...؟به هیچی...!

ازمن چی میدونستی...؟که به این راحتی ازمن گذشتی نگفتی تقصیرمن تواین رفتنت چی بوده

گفتی امین بیا این آخرین دیدار من توهست دلم به هزار راه رفت پاهام باهام راه نیومد بازبه این سختی اومدم

گفتی امین میرم...؟نتونستم حرف بزنم  بغضم  گرفت.  گفتم :عاشقم نیستی توچشام نگاه کردی عشقت رو انکارکردی

بی انصاف جدای برای چی بودبخاطر پولش یاعشقش.من صاف صادق عاشقت بودم به همه باورداشتی جزمن

یادت میاد بهم دوست دارم گفته بودی یادته گفتی عشقم توهستی قول تا آخرش باهاتم چه زود ازحرفت برگشتی

مگه آدم عاشق از قولش برمیگرده عشق واقعی مثله یه آتیش هست که بعد طوفان خاموش نمیشه توچرا شدی...

موقعی که نه حس عشق داشتم نه انتظارکشیدن کسی مثل یه نور اومدیو رفتی چه زود تموم شد

من تورو بایه روزخوشبختی عوض نمیکردم ببین تواین چند سال چه بلاهای سرم آوردی روشنی منو گرفتی...

به کدوم تاریکی فروختی که هر روزم از دیروزم بدترمیشه چند فروختی  ارزش جدای رو داشت

من  حقیقتم من عاشقتم من به خاطر باورد دوبارجونمو ازخودم گرفتم چرا باور نداری به من آخه چرا...؟

دوریت ازمن برای چیه...؟!چرا به چشام نگاه نفرت داری آخه مگه چیکار کردم...؟!

ببخش عاشقت شدم...! ببخش روشنی شب هام بودی...!ببخش اومید آرزوهام بودی...!ببخش جزتو نگشتم

هرنگاهم به صد نگاه نبود ببخش تقصیرمنه ببخش حتملآ من بد بودم عشقم بی ریخت بود. فریبت دادن میدونم

کاش لال میشدن کسای که مارو ازهم جداکردن توپاییز برگ زرد شدم که زیرپاهای تو خورد شدم حیف شدم

یادته ماعشق مون رو با هزاراومید خنده شروع کردیم الانم باخنده ماروازهم جداکردن همه چیزبهانه بود

خودتم میدونستی فقط ازاین عشق این لحظه های اشک برای گونه هام میمونه من زاده احساسم بروخوشبخت بشی

امشب شب آرزوهاست شب تضاد دعا هاست دعاخوشبختی تو دعای نفس من نرسیدن تاسپیده دم.

همیشه من برات چاه غم بودم درداتو میریختی تودلم سبک میشدی  سنگین دلم بس بود برای خودم نگفتم بهت

که ازمن دل بکنی من خودم غم کدیه غم هام چاه من کو...؟

روز شادیت منو دعوت نمیکنی منم مهمون ناخونده میشم منو ترد نکن یه جای کزمیکنم فقط بهت نگاه میکنم صدام در نمیاد

میام آرزومو تو لباس عروسیت براورده کنم تورو خدا این دفعه باز تردم نکن نمی یام بمونم موندنی نیستم

منم کسی رو دارم که منو ببره منتظرم هست....؟ بله رو که گفتی میرم برای همیشه میرم....!!!

دوست داشتن راحته ولی یه عمرنگه داشتنش سخته الان میخندی توبه من به خند قسمت توبود بی وفای

یادت نگه دار بی محبت دلی غم خانه غم هاست دل سنگ تودل نیست یه ویرانست که روزی روت خراب میشه.

تنهامیمونی با این رفتنت بی وفای آخرعاقبت نداره حالا شادی ازاین جدای میخندی بخند که دشمن هاهم

ازاین جدای شادن بخند ای ساده دل.تودلم شکایت خیلی زیاد دارم خیلی...!!!

یه روز اشک توچشم های توهم جمع میشه ترسو هزار بارمیمیره ولی صداقت مردانگی یه بار.برو...

وقتی میری پشت سرت یه آهی دارم هرچقدر دوست داری به چشم های خیسم بخند من یه آهی دارم

که کوه آب میشه دریا خشک میشه برو... برو اگه بتونی خوشبخت بشی برو...

اینو بعدون عشق رو گدای نمیکنن من در تومحبت پیدا نکردم اگه جلوت زانو میزدم ازت عشق گدایی میکردم

فرهاد میشدم دل کوه میکندم باز همونیو, همون بودی.

بعد مردنم خدارو چی دیدی شاید اومدم به خوابت میگن هرکسی که  کسی رو بیشتر  دوست داشته باشه

به خوابش برای یه بارکه شده میاد خدارو چه دیدی شاید مهمون خواب رویات شدم هرچی تواین دنیا خواستم بشه

نشد میخوام تو رویات باهات شاد باشم بگردیم فقط خدا باشه  یه من یه تو کسه دیگه نه میخوام دستم به دستت بخوره

حس کنی عشقم رو تواین خواب رویات.شاید بعد بیداری به خودت بیای باورکنی عشقم رو.

شایدم بعدمن با این نوشته هام خجالت بکشی که کشتی منو باغرورت.

تواین عشق کی برده کی باخته پشیمونش کی میشه...؟نمیدونم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

               

 

امشب قصّه انتظار بسر رسید                    قصّه آرزوهای دل به مرگ رسید  

هرچه خواستم دل را به دلش بندم            بند دل ناچاربه طناب دار رسید             

امشب   شب   ستار  هاست                   اومیدآرزوها به انتهای نگاهاست            

نگاه  من  به  میان دولب اوست              که حکم اعدام انتخاب من ازاوست           

بله اوحکم اعدام است برای من        و     حلقه دستش طناب دار است برای من         

امشب من ,عاشق عاشقانه می میرم         درکوی عشق جاودان می میرم                

به رسم لیلی معجنون می میرم                 بی پروا ازمرگ زیادها زنده می میرم      

                                                                                                           

               امشب  آخرین                                                                 

           شب خواهد شد                                    

              انتظارآمدنش                                      

            با چشم های خیس                                     

           به طناب دار خواهد بود                                       

 

 

نوشته = شعراز همیشه : [ تنهاترتنهاخودم ]


                                                

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                               

/ 0 نظر / 18 بازدید