تک بیتی آ

 

 


آنکس که گـفـت بـهـر تـو مـردم،دروغ گـفـت

من راست گفته ام که به عشق تو زنده ام


 

 

 آنشب کــه تـو را بــا دگری دیــدم و رفتــم

چـون مـرغ شب از داغ تــو نــالیدم ورفتـم

 


آزرده دل از کـــوی تــو رفتیـــم و نــگفتــی...!

کی بود ؟کجا رفت ؟ چرا بـود ؟ چرا نیست ؟

 
آب بقـا کـجـا و لـب نـوش او کجا ؟

آتش کجا و گرمی آغوش او کجا ؟


 


 


آمـدی بـا تاب گیسو تا کـه بیتابم کنی

زلف را یکسو زدی تا غرق مهتابم کنی

 

 

 

 

آخرچه شد که یاردست ازسرم کشید
یکبــــــــاره برد ز یاد آن وعده و وعیـــد

من که وجـــــود خود کــــردم به نام او
امــا چگونه شد او نام خــــــود ندیــــد

 

 


 

 


آتشی در دل من شعله بر افروخته بود

دیده گر آب نمی ریخت دلم سوخته بود

 


 آشنای تو به دل غیر تو را ره ندهد

که نسازد به یک خانه دوبیگانه به هم

 

 

 

آتش از برق نگاهت ریختی بر جان من

خواستی تا در میان شعله ها آبم کنی

 


آخــر چــه شــد ایــن هــمـه نامهربان شــدی

چیزی که خوش نداشتم ای دوست آن شدی

 


 


آنچنان کز برگ گل عطـر گلاب اید برون

تا که نامـت میبرم از دیده آب آیـد برون

 


آن روز با چـه شوقـی من با تـو دست دادم

تنها تو دست دادی من هرچه هست دادم


 


 

آسمان آسوده است از بی قراری های ما

گریه طفلان نمی سوزد دل گهواره را

 

 


آن ها که سوز سینه ندارند و شوق یار

در روز حشر نعره ی وا حسرتا زنند !

 


آنکه از چشم تو افکند مرا بی تقصیر
چشم دارم به همین درد گرفتار شود

 


آبروی حسین به کهکشان می ارزد

یک موی حسین بر دو جهان می ارزد

گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست

گفتا که حسین بیش از آن می ارزد

 


آنقدر بر کشتی عشقت نشینم روز و شب
یا به عشقت می رسم یا غرق دریا می شوم


 


آنگاه که خنده بر لبت می میرد
چون جمعه ی پاییز دلم می گیرد
دیروز به چشمان تو گفتم که برو
امروز دلم بهانه ات می گیرد 

 


آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

 

 

 


آن به که در این زمانه کم گیری دوست
با اهل زمانه صحبت از دور نکوست 

 


آنان که جان فدای نگاری نکرده اند
همکارشان مباش که کاری نکرده اند 

 

 

آمد،به طعنه سلامی کرد.گفت:مرد

گفتم:که گفت: آنکه دلت را به من سپرد

وانگه گشود سینه و دیدم که اشک عجز

تابوت عشقه من به کف نور می سپرد


 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید