اگر کلمه دوستت دارم نمایشگر

اگر کلمه دوستت دارم نمایشگر عشق خدایی من نسبت به توست

اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست

اگر کلمه دوستت دارم پایان همه جدایی هاست

اگر کلمه دوستت دارم نشانگر اشتیاق راستین من نسبت به توست

اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست

پس با تمام وجود فریاد میزنم

دنیای زیبای من دوستت دارم

 

 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

تو را گم میکنم هر روز و پیدا میکنم هر شب

بدین سان خواب ها را با تو زیبا میکنم هرشب

تبی این کاه را چون کوه سنگین میکند آنگاه

چه آتش ها که در این کوه، برپا میکنم هرشب

تماشایی است پیچ و تاب آتش ها،خوشا بر من!

که پیچ و تاب آتش را تماشا میکنم هر شب

مرا یک شب تحمل کن،که تا باور کنی ای دوست!

چگونه با جنون خود،مدارا میکنم هر شب

چنان دستم تهی گردید از گرمای دست تو

که این یخ کرده را از بی کسی "ها" میکنم هر شب

دلم فریاد میخواهد، ولی در انزوای خود

چه بی آزار با دیوار، نجوا میکنم هر شب

کجا دنبال مفهومی برای عشق میگردی؟

که من این واژه را تا صبح معنا میکنم هر شب

کاش می شد هیچ کس تنها نبود 

                                                      کاش می شد دیدنت رؤیا نبود

من دعا کردم برای بازگشت ...

                                                      دستهای تو ولی بالا نبود

گفته بودی که فردا می رسی

 کاش روز دیدنت فردا نبود


 

/ 0 نظر / 4 بازدید