خسته ام از عشق

آپلود سنتر عکس رایگان

سلام به دوستان عزیزم .که دلم براتون تنگ شده بود خیلی ازدوستان

ازطریق ایمیل تلفن  که بازم برگردم بنویسم با اینکه مشکلم حل نشده....!!!

 

 

خسته ام ازعشق.........!!!

کاش هیچ وقت هم دیگرونشناخته بودیم،پشیمون نیستم امّا خیلی ناراحتم خیلی پریشونم.....!! تو اون روزکه دیدمت

عاشقت شدم ، هیچ وقت ازیادم نمیره اون لبخندت اون صورت شیرین ماهت که معنی عشق تو وجودم فوران داد

اولین روزای آشنایی مون فقط بس میگفتم یه دوست خوب هستیم واسه هم دیگه..؟! من چه میدونستم این دوستی تورگهام

جریان کنه رسوب بزار توقلبم به عشق تبدیل شه؟!! وتواین برابری ازفکراین که یه روزجدامیشیم داغونم میکنه عشقم...!

خیلی حس خوبی هست عاشق شدن اونم عاشق توخیلی حسی خوبی دارم که هیچ وقت نداشتم امّاسر

راهمون مشکلی نباشه...>>که هست. عشقم ناراحت نشوچیکارمی تونستیم بکنیم کاری ازدست ما برنمی یاد

،مادوتابا این که میدنوستیم به هم نمیرسیم اذیت میشیم.بااین حال بازم با عشق هم زندگی کردیم. عشق

ما جلویه- >>(منطق)ایستاد...،

کاش...!کاش...!کاش...همدیگرونشناخته بودیم...نشناخته بودم کاش....ای خدا!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟

زمانی که خورشید موقع غروبش میشه یواش یواش با این احساس تولحظه های آخریادتو می افتم جیغرم آتیش میگره.

امّا این روزای که باهم هستیم خیلی خوب بهترین هست برایه من حتی صدای کلاغاهم برام آرام بخش هستش خیلی

دوست دارم حال حاظرمو باتو.،همیشه میخوام باهم باشیم نمیخوام این روزاتموم بشه..نمیخوام..

امّا.امّا.امّا...زمانی که منطقی فکرمیکنم...یه>>((مشکلی))هست که نمیزاره به هم برسیم.

وخونم کشیده میشه دستام سردمیشه ونفس کشیدن برام سخت میشه.قلبم می تپه ولی بازم احساس

میکنم که قلبم داره ازکارمی افته دنیابه آخررسیده. مادوتاکه شادی روبرای اولین بارپیداکردیم....!

داریم برای همیشه ازدست میدیم عشقم.

وای...ای خدایه من این چه رنجی هست که عظمت بزرگیش قلب آدم آتیش میزنه.

اگه بتونی...امین توازیادببری  من دیگه نشناسی خاطرت مون ازیاد ببری میتونی یه زندگی نوع یه عشق نوع

داشته باشی.

فکرمن نباش منم یه دل دارم که طوفانی توش برپاست بازم با این حال داره زندگی میکنه وتوانتظارمرگش هست.

خدایا ای خدا..اگر این سرنوشت من هستش که همیشه شکست بخورم توعشق باشه من تسلیم باورکن دیگه عاشق نمیشم.

فکرکنم باهم بودنمون یه عذاب  بزرگی باشه تاین که درد داشته باشه ازهم جدابشیم.

میدونم الان توهم مثله من داری به من فکرمیکنی وگفته های منو میگی.

امّابیا منطق بجای (عشق)بزاریم.وروزای آخروابستگی  مونوباجداشدن به پایان بریم.

ودیگه باید از این رویای خوب بیدارشیم ودیگه باید یادتو یادمن باشه (امید) یه کلمه بیش نیست.

باید بیدارشیم.

چون مانمیتونیم عاشق هم دیگه باشیم این ((مشکل))لعنتی نمیزاره

سرنوشت مادوتا این شکلی نوشته شده.

خداحافظ یارم.که یارم نشدی یاردگرخواهی شد...وامّامن->>تنهاترتنهاخودم

 

v  ازاین نوشته منظوری نداشتم چون آدم عاشق تو نوشته هاش یازندگیش تکلیفی نداره.

 

 

                          نوشته از :{تنهاترتنهاخودم}

               

/ 0 نظر / 26 بازدید