دلم گرفت

aarncdbxain8y2rhol44.jpg 

دوستان با اشک چشام نوشتم خواستم شما بگین :

 

معلم به همه گفت هرچی دوست دارید بنویسید :

من ولی هرچی سیع کردم نتونستم بنویسم :

همه نوشته هاشونو دادن ولی من حتی یه کلمه هم

ننوستم بنویسم معلم اومد گفت امین ماله تو  تموم شده گفتم نوک مدادم میشکنه نمیشه...

گفت مگه چی میخوای بنویسی : گفتم آقا معلم اجازه!

عشق خواستم بنویسم....!

چیزی نگفت با کاغذ اشکاشو پاک کرد گفتم آقا معلم عشق چیه

گفت بزرگ میشی یاد میگری آخه من چرا یاد نمی گیرم ذل نبند امین

دل نبند دل نبند دل نبند دل نبند من چقدر باید بنویسم یاد بگیرم.....؟

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

/ 0 نظر / 17 بازدید