کاش

y222_amin.jpg

 کاش بگم یاحسرت روزای ازدست رفته روبخورم...؟

یابگم  بلاهای که سرم اومده خواسته خدا بوده...؟

یابگم زندگی بامن راه نیومده یاسادگیم این بلاهاروسرم آورده..؟

 

هه هه بخندم..یااشک بریزم آینه جلومه چی داره نشون میده...؟

 

یه پسر..نه دروغه  یه پیرمرد21ساله  .

 

چی بگم عشق سرآفرینش خداست.هم آدم معجذوب خودش میکنه.

 

هم آدمو وادارمیکنه که انتخاب مرگ بکنه تادست خالی ازاین عشق نباشه.

 

هروقت یادگذاشته هامیوفتم میگم ای کاش نبودم یااگه بودم کر,لال,حس عاشق بودن نداشتم.

 

چه فکرمیکردم. چه شدم.الان داشته هام همون نداشته هامه.ای کاش ها...! ای کاش ها ...! دیگه

 

ازدست رفته حسرت خوردن چیزرو عوض نمیکنه ازمن اه.. اه ..کشیدن گذشته.امشب

 

من ازیادمیبرم عشقم رو چشم های سیاهشو با یه لیوان که پراز اشک شراب غم  هست  به سرمیکشم

 

 وتو این شب های سادگیمدلم آتیش میزنم وخاک سر مکینم توقلبم همراه خاطرات سالهاپیش که عاشق شدم.

 

 الانم نم نمک بارون  میباره  چه حس عجیبی به آدم دست میده  شب؛ بارون؛ تنهای؛ زجرگلوله ای که ازبد شانسی خورده

 

باشی.وگلوله ای که درنیاد شب توروبه جهنم تبدیل کنه ازدردش به خودت بپیچی وکسی نباشه تسکینت بده.

 

روی دلم یادگاری مونده  ازعشق.. یادگاری که.سنگینیش آورشده رو من خراب شده  و

 

. توتاریکیای دفتردلم صفحه هاتم زرددشده ولایه  این ورق هایه پسر قاییم شده ساکت مونده وقهرازدنیا. وکسی پیدا نشددل داریش بده.ویه دربسته مونده برای اومیدآرزوهام و برای بی چارگیم هام یه گذر

 

 

 

وکسی منو درک نمیکنه جزشب راه رفتن زیر بارون چشم های خیس وفریادهای بی صداکه به جای غلوم ازچشم هام درمیادواین سهم من ازاین عاشقی.

 

.بازشب هام جزاشک بغض صدای نیست چه طوفانی برپاست چه طوفانی تودلم این عشق میسوزونه  آورغم میکنه تواعماق

 

قلبم.ساکت میمونم بخاطرشب که سوکتشو نشکنم.ساکت میمونم تو دلم اشک میریزم.چه گلوله ای خوردم چرا بس درنمیاد چرا آخه مثله

 

بچه ها اشک میریزم مادرغم هام کو؟عشق آرمش صبح روشنایم کو؟وای... وای... وای... خدا چرادل شب اینقدسیاهی داره ..؟چرا

 

نمیتونه اومید آروزهای منو باخودش به صبح روشنای ببره چراهمیشه  سیاه دل شب چرا...؟.بسه دیگه.. بسه زندگی کردم... زندگی کردم. اینم از شب هام که برام مونده بود.بی پایان یاحق...

 

نوشته از : تنهاترتنهاخودم و فهمیدم که {هروقت هوس بخوادهر روزمیشه عاشق شد....عشق لییلی مجنون توقصهّ هاست. منم شدم قصّه های خودم یک بود بازیکی نبود                                                                                سلام به خدا دوستان عزیزنظرکه میدین فرصت آنچنانی ندارم ج بدم ببخشید

.}

 

ز

/ 0 نظر / 23 بازدید