باید فراموشت کنم

باید فراموشت کنم

 

باید فراموشت کنم

 

چندیست تمرین میکنم

 

من می توانم! می شود!

 

آرام تلقین میکنم.

 

حالم، نه،  اصلآ خوب نیست...

 

تا بعد بهتر می شود!!

 

فکری برای ِ این دل ِ تنهای ِ

 

 غمگین میکنم.

 

من می پذیرم رفته ای،

 

و بر نمی گردی همین!

 

خود را برای ِ درک این، صد بار تحسین میکنم.

 

کم کم ز یادم می روی،

 

این روزگار و رسم اوست!

 

این جمله را با تلخی اش

 

صد بار تضمین میکنم.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید