بیست نکته راحت ولی موثر در بهبود روابط1-سلام دادن را تو آغاز کن زیرا سلام موجب اطمینان طرف مقابل می شود.


۲-تبسم کن زیرا تبسم طرف مقابل را سحر می کند و قلبش را می نوازد.

 


۳-به طرف مقابل خود اهمیت ده و از او تقدیر کن و با مردم آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخود کنند.

 


۴-در شادی های مردم شریک شو.


۵-نیازهای مردم را برآورده کن زیرا بدین ترتیب به قلبشان راه می یابی .نفس ها با برآورده کردن نیازها پر می شود .

 


۶-از لغزشها درگذر و در روح و روان خود تسامح نشان بده .

 


۷-در جستجوی شگفتی ها باش ودر پی آنها باش که باعث کسب دوستی و جذب قلوب می شود .

 


۸-در هدیه دادن بخیل نباش اگر چه قیمت آن کم باشد زیرا ارزش معنوی آن بیشتر از ارزش مادی است .

 


۹-دوست داشتن را به طرف مقابل اظهار کن زیرا کلمات دوست داشتنی به قلب ها نفوذ می کند .

 


۱۰-در پی نصیحت مردم باش بگونه ای که آبروی مخاطب نرود .

 


۱۱-با دیگران در حد توجه شان صحبت کن زیرا افراد میل دارند که در مدار توجه شان کسی با آنها گفتگو کند.

 


۱۲-خوشبین باش و بشارت را در دور و بر خود پخش کن .

 


۱۳-اگر دیگران کار خوبی انجام دادند از آنها تعریف کن زیرا ستایش در نفس اثر می گذارد اما در تعریف زیاده روی نکن .

 


۱۴-کلمات خود را برگزین تا جایگاه تو بالا رود زیرا کلمه ی نیکو بهترین وسیله برای نوازش قلبهاست .

 


۱۵-با مردم متواضع باش زیرا انسانها از کسی که احساس برتری می کند متنفر هستند

 

.
۱۶-در پی صید عیوب دیگران مباش بلکه به اصلاح عیوب خود مشغول باش .

 


۱۷-هنرسکوت را بیاموز زیرا مردم کسی را که به آنها گوش می دهد دوست دارند .

 


۱۸-دائره دانش خود را وسیع گردان و درهر روز دوست تازه ای بدست آور.

 


۱۹-تلاش کن که تخصص و توجهات خود را متنوع تر سازی ،این کار موجب آن میشود که هم دائره علم تو افزایش یابد و هم تعداد دوستانت .

 


۲۰-اگر کار خوبی برای شخصی انجام دادی منتظر عوض آن نباش .

/ 2 نظر / 7 بازدید
اپاانا

سلام من و تو هم سن هستیم ودنیا رو از نگاه های متفاوت می بینیم. من دنیا ی تو رو دیدم . حالا نوبت تو . بیا و نظرت رو درباره دنیا ی من بگو . منتظرم.........

اپاانا

سلام من و تو هم سن هستیم ودنیا رو از نگاه های متفاوت می بینیم. من دنیا ی تو رو دیدم . حالا نوبت تو . بیا و نظرت رو درباره دنیا ی من بگو . منتظرم.........