تو کیستی ، که من اینگونه ، بی تو بی تابم ؟

تو کیستی ، که من اینگونه ، بی تو بی تابم ؟

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

تو چیستی ، که من از موج هر تبسم تو

بسان قایق ، سر گشته ، روی گردابم

هرگز به کسی نگاه نکن وقتی قصد دروغ گفتن داری

هرگز به کسی محبت نکن وقتی قصد شکستن دلش رو داری

هرگز قلبی رو قفل نکن وقتی که کلیدش رو نداری

و در آخر هرگز عاشق نشو وقتی معنای عشق رو نمی فهمی...

نگو نامهربان بودیم و رفتیم نگو بار گران بودیم و رفتیم

آخه اینها دلیل محکمی نیست

بگو با دیگران بودیم و رفتیم.............

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید