جدایی

 جدایی

تا حالا فکرشو کردی چه خوب میشه که برگردی؟

میخشکه آب دریاها ? خراب میشه همه راهها

اگه کشتیم ما امروزو میمیرن همه فرداها

قیامت میشه ما با هم نباشیم

نمیچرخه فلک از هم جدا شیم

دیگه روزی نمیمونه که شب شه

دیگه عاشق کجاست تا جون به لب شه

همه رودخونه های بی آب ?                                   

شکست قامت مهتاب ?

برای این دل عاشق تموم زندگی در خواب ?

تموم جنگلا خالی یا سیل برده یا خشک سالی ?

غم گلهای خشکیده زهم دنیا رو پاشیده

می افته چرخ از گردون ? میره خورشید توی زندون

میریزن سنگا از کوهها بوی غم میده شب بوها

قیامت میشه ما با هم نباشیم

نمیچرخه فلک از هم جداشیم

زمین و آسمون دور میشن از هم

میشینه گرد غم بر روی عالم

می افته چرخ از گردون میره خورشید توی زندون

میریزن سنگا از کوهها بوی غم میده شب بوها

زمان و ساعتش وامیسه از کار

طبیعت از طبیعت میشه بی کار

دیگه روزی نمیمونه که شب شه

دیگه عاشق کجاست تا جون به لب شه

نمیبینم دیگه قشنگیها رو

سیاه میبینه چشام رنگی ها رو

به چشم من که اینجوره

تو که نیستی چشام کوره

مثل آب رو آتیشه

تو باشی ? دنیام خوب میشه

/ 0 نظر / 4 بازدید