انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان

انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایانچشمک

 

* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.سوال

 

 


* ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.تشویق

 

 

 


* ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.استرس

 

 

 


* ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.قلب

 

 

 


* ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.از خود راضی

 

 

 


* ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.چشمک

 

 

 


* ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.شیطان

 

 

 


* ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.ابله

 

 

 


* ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.هورا

 

 

 


* ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.مژه

 


* ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود

/ 0 نظر / 7 بازدید