پرتگاه.........!

آپلود سنتر عکس رایگان

خورشیدی که دراه غروب است ...شاهداست.

شبی که مرا به بی توبودن محکوم کرد...شاهداست.

تاریکی که تنها رفیقش تنهای است...شاهداست.

دلی که درطول عمرش خوشی خوبی ندیده است...شاهداست.

اشکی راکه سر راهت ریخت...شاهداست.

ستارها  که تنها امید روشنی است...شاهداست.

آرزوهای دلی که به پرتگاه مرگ تبدیل شد...شاهداست.

سنگ صبورسفیدی که یادگارازتوست هم رنگ من شد...شاهداست.

خدای راکه دردل جزاوبه کس نگویم...شاهداست.

عشقی که نه اعتماد ونه اعتقاد داشت...شاهداست.

وعزراییّل که امشب جان خواهدگرفت...شاهداست.

*                         *                              *

*          *        *        *      *       *   *

                                                     *

شاهداست...خورشیدبه غروب زودهنگام من

شاهداست...اشک های توبرنگاه پرتگاه مرگم.

شاهداست...ستاره ها، ستاره ای که بعدمرگم خواهدافتاد.

سنگ صبورسیاه گشته در دستم خواهدشکست.

شاهداست...خدا..که گناهم را دربزخ فراهم میکند.

******************************************

نه آرزوهاداشته من ، نتو نه عشق دروغیت ،  نه چشمایت که اشک برمرگم دارد.

نه فریاد برای نجاتم. هیچ کدوم  دیگرفایده ای ندارد.همه شاهد و حاضرباشن

دارم می آیم.........

دارم می آیم.........

خدا آغوشت را بازکن..........

شعراز{تنهاترتنهاخودم}

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

 
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

دسته بندی : پرتگاه، رها، خودکوشی، من وتنهای
تاريخ: ۱۳٩۱/۳/٢٤ - ٦:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده: امین مهری | نظرات: ()